Θέμης Πέλλας, Χάρης Συμβουλίδης, Στυλιανός Τζιρίτας