ΦΠΑ

Η επιβάρυνση του ΦΠΑ είναι 6% στην τιμή του βιβλίου.

Στα υπόλοιπα προϊόντα η επιβάρυνση ΦΠΑ είναι 24%.